Myślenie projektowe to skupione na człowieku podejście do innowacji, które korzysta z metod projektowych, aby połączyć potrzeby ludzi z możliwościami technologii oraz warunkami niezbędnymi do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Przejęcie wzorców myślenia charakterystycznego dla tego nurtu może odmienić sposób, w jaki organizacje tworzą produkty, usługi, procesy i strategie. To podejście, które ACG nazywa myśleniem projektowym, łączy ludzkie pragnienia i potrzeby z tym, co jest wykonalne technicznie i uzasadnione ekonomiczne. Pozwala osobom, które nie są projektantami używać kreatywnych narzędzi do rozwiązywania całego szeregu problemów.

Myślenie projektowe można wyobrazić sobie jako system zazębiających się obszarów, nie zaś sekwencję uporządkowanych kroków. Trzy najważniejsze obszary, które musimy wziąć pod uwagę, to inspiracja, ideacja i implementacja. Inspiracja wiąże się z dostrzeganiem szans i możliwości, wspierających poszukiwanie rozwiązań. Ideacja to proces tworzenia, rozwijania i testowania idei. Implemetacja – innymi słowy wdrożenie - to ścieżka, które wiedzie od etapu planu aż do wprowadzenia gotowego rozwiązania w życie ludzi.

W tym modelu ACG stosuje zarówno narzędzia analityczne, jak i techniki generowania i wdrażania pomysłów, by pokazać swoim Klientom, jak ich nowe lub obecne działania mogłyby wyglądać w przyszłości; oraz tworzy „mapy drogowe", wskazujące jak tam dotrzeć. Nasze metody obejmują prototypowanie i wdrożenie modeli biznesowych, produktów, usług, wizualizację danych, strategię innowacji, tworzenie modeli działania organizacji oraz badania ilościowe i jakościowe.

https://www.reliable-webhosting.com/ webhosting

Jak możemy Cię wesprzeć?

Napisz do nas - jesteśmy do Twoich usług

Amedar Consulting Group


ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa, Polska
tel: +48 22 745 23 80
kom: +48 602 591 251
mail: acg@amedar.com