Wszystko co robimy ma zawsze na względzie wymagania naszych Klientów oraz potrzeby ich klientów. Zmierzając w stronę finalnego rozwiązania, stale oceniamy postępy naszego projektu. Naszym celem jest dostarczenie właściwych, gotowych do natychmiastowego wdrożenia, elastycznych strategii. Efekt: nowe, innowacyjne ścieżki rozwoju, przyczyniające się do ożywionego rozwoju biznesu, wzrostu jego atrakcyjności rynkowej i utrwalenia stabilnej pozycji na rynku.

Myślenie projektowe to głęboko ludzki proces, który odwołuje się do tych umiejętności, które wszyscy posiadamy, ale zwykle ich nie zauważamy, przywiązani do konwencjonalnych metod rozwiązywania problemów. Bazuje na naszej naturalnej zdolności do kreatywności, rozpoznawania ukrytych schematów, tworzenia użytecznych idei które poruszają emocje oraz wyrażania swoich myśli poprzez słowa i symbole. Nikt nie chce zarządzać organizacją w oparciu wyłącznie o przeczucia, intuicję i inspiracje, ale zbytnie zawierzenie chłodnej logice i analizie jest tak samo ryzykowne. Myślenie projektowe wskazuje trzecią drogę, która spójnie łączy te dwa skrajne podejścia.

Wykorzystaj wiedzę o kliencie, by spełnić jego pragnienia i zbudować wartościową relację, opartą na lojalności, doświadczeniu i zaufaniu. Zaangażuj swoich pracowników i partnerów do budowania sentymentu twojej marki.

Twój klient ma ogromny wybór: może przebierać w produktach i usługach, coraz tańszych i coraz bardziej „skrojonych na miarę". Aby wyróżnić się wśród konkurencyjnych marek, należy zbudować z nim szczerą i trwałą relację.

Pierwszym krokiem jest pozyskanie uwagi klienta. Możesz to zrobić, oferując mu takie produkty i usługi, jakich poszukuje i pragnie. Następnym krokiem jest zaangażowanie go w markę poprzez dostarczenie mu unikatowego doświadczenia związanego z zakupem i obsługą na każdym etapie.

Po nawiązaniu relacji z klientem niezbędne jest stałe jej podtrzymywanie – poprzez śledzenie i dopasowywanie się do jego potrzeb oraz wzmacnianie pozytywnych emocji. To sprawia, że klient powraca.

Kluczową kwestią jest również umiejętność zaangażowania samych klientów, pracowników i partnerów firmy w całościowy proces obsługi i sprzedaży produktu lub usługi.

Czy wiesz jak prawdziwie postrzegają Cię Twoi Klienci? Czy wiesz jak są obsługiwani od momentu złożenia oferty, sprzedaży, obsługi? Czy wsłuchujesz się w ich potrzeby, czy  potrafisz sprawić aby wracali do Ciebie, aby Cię rekomendowali? A jak Twoja Organizacja na poziomie każdego pracownika rozumie Zarządzdanie Wartościa Klienta, czy potrafią patrzeć na to całościowo, czy sami siebie wzajemnie też potrafią traktować i dobrze obsłużyć tak jak klientów? - Może opowiesz i podzielisz się Twoimi doświadczeniami>

Odzyskaj szybkość motorówki, zachowując standard luksusowego jachtu. Połącz sprawność organizacji ze specjalizacją i doświadczeniem.

Gdy firma się rozwija, szybko przybywa w niej pracowników, rozwijają się działy i krystalizują sposoby działania. Te procesy przebiegają często spontanicznie lub metodą prób i błędów.

Sprzedaż rośnie, klientów jest coraz więcej i można cieszyć się zyskiem. W końcu jednak coś się psuje.

Choć produkcja i usługi trzymają jakość, to pojawiają się błędy wynikające z organizacji pracy: słabnie kontakt między działami, marnowany jest czas, rozrasta się biurokracja, rośnie liczba procedur, zwiększa się rotacja personelu, procesy spowalniają.

W końcu klientów przejmuje konkurencja – mniejsze firmy, które są jak szybkie, zwrotne motorówki przy dużym, powolnym jachcie.

Jednak dzięki zarządzaniu wydajnością duże firmy również mogą być sprawne jak motorówki, oferując wszystkie przewagi wynikające z wielkości - specjalizację, zasoby i doświadczenie.

A czym jest Twoja Organizacja, Twój Biznes, czy łączy oba standardy? Czy patrzyłeś na procesy, wydajność operacyjną nie tylko z poziomu kosztów ale także utraconych możliwości i zysków? - Popatrzmy na to wspólnie>

Nie działaj w ciemno – miej dobry plan. Idź z właściwą mapą tam, dokąd konkurencja zmierza powoli i po omacku.

Firma bez strategii jest jak uczestnik wyścigu, który bez wskazówek i urządzeń nawigacyjnych wybrał się w drogę, prowadzącą przez zupełnie nieznany mu teren.

Strategia odpowiada na pytanie, gdzie chcemy znaleźć się w danym punkcie czasu w przyszłości i jaką drogą tam dojść. Wspierają ją cele – czyli to, co firma chce osiągnąć, oraz taktyka – czyli za pomocą jakich kroków i narzędzi chce to zrobić.

To właśnie strategia umożliwia osiągnięcie istotnej, trwałej przewagi nad konkurentami. Dobra strategia powinna być jak skrojony na miarę garnitur - ściśle dopasowana do charakteru branży i firmy.

Musi opierać się na wszechstronnych informacjach, być spójna i konsekwentna. Strategię powinien znać w firmie każdy, od szeregowego pracownika do prezesa.

Aby była skuteczna, musi wejść w życie – nie może pozostać jedynie na papierze.

Czy Twoja Organizacja, Twój Biznes potrzebuje strategii? A jeżeli tak, to czy zostaje ona tylko na półkach Twojego gabinetu, czy jest rzeczywiście w sposób skuteczny i efektywny realizowana? Kiedy ostatnio myślałeś o strategii jako ważnym obszarze Twoich działań? - Porozmawiajmy o tym wspólnie>

Zyskaj na portfelu projektów więcej, niż na każdym projekcie z osobna. Nie pozwól swoim pieniądzom wyciekać przez organizacyjne szczeliny.

Każdy projekt ma wieloetapowy plan, cel i czas trwania. Do jego realizacji angażuje się firmowe zasoby: umiejętności ludzi, zaplecze techniczne, czas i pieniądze.

Każdy projekt kosztuje. Często dużo więcej, niż zakładano na początku. Pieniądze mogą wyciekać różnymi drogami. Wśród przyczyn są między innymi: niewłaściwie dobrane cele lub wskaźniki efektywności, słaba komunikacja pomiędzy zaangażowanymi osobami i działami oraz brak kontroli nad przebiegiem projektu czy obecność „słabych ogniw".

Ponieważ w projekcie wszystkie elementy są ze sobą powiązane, z drobnego błędu może wyniknąć cały łańcuch konsekwencji. Szczególnie, gdy prowadzimy „portfel" projektów, czyli większą ich liczbę jednocześnie.

Wyzwaniem jest wtedy dynamiczne zarządzanie zasobami w taki sposób, by całość przyniosła większy zysk, niż poszczególne jej części.

Jak często zadajesz sobie pytanie, czy projekty, które realizujemy faktycznie przyniosą nam korzyść, jak zdecydować, który jest ważniejszy, jak zmierzyć czy jest realizowany właściwie? - Pochylmy się wspólnie nad tym obszarem>

Wzmocnij podstawy swojego biznesu: zainwestuj w technologię, która pasuje do potrzeb firmy i jest niezawodna w działaniu.

Technologia może zmienić bardzo wiele w sposobie, w jaki prowadzisz firmę, a nawet stać się jej główną wartością. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu możesz rozmawiać ze swoimi klientami i zbierać o nich informacje oraz zarządzać projektami.

Możesz usprawnić komunikację pomiędzy działami firmy. Możesz sprzedawać i promować swoje produkty w sieci i mobilnie, w całkiem nowych kanałach komunikacji i dystrybucji. Możesz kilkukrotnie przyspieszyć zachodzące w firmie procesy.

Możesz gromadzić i wykorzystywać wiedzę, która jest częścią kapitału firmy. Aby technologia dawała przewagę we wszystkich obszarach zarządzania firmą i relacjami z klientem, musi być dopasowana do szczególnych potrzeb organizacji oraz sprawnie działać, nie powodując błędów i opóźnień.

Dlatego przy tworzeniu i modyfikacji oprogramowania po prostu opłaca się zatrudnić najlepszych specjalistów.

Jak często myślisz, no tak z technologią ciężko bez niej jeszcze gorzej? Jak często myślisz, jak zrobić aby efektywnie ją wykorzystać? Jak często stajesz przed problemem czy aby wszystko co potrzebuję do realizacji Mojego Biznesu jest prawidłowo wspierane przez technologię? Czy w pełni ją rozumiesz? - Opowiedz nam, jak u Ciebie to działa>

Jak możemy Cię wesprzeć?

Napisz do nas - jesteśmy do Twoich usług

Amedar Consulting Group


ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa, Polska
tel: +48 22 745 23 80
kom: +48 602 591 251
mail: acg@amedar.com